EHITISTE KONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE

  • raudbetoon-, teras-, kivi-, puit-, komposiitkonstruktsioonid
  • stabiilsus- ja tugevusarvutuste teostamine
  • konstruktsioonide dimensioneerimine ja kujundamine
  • ehitusprojekti projektdokumentatsiooni koostamine