MONTEERITAVATE ELEMENTIDE TOOTEJOONISTE KOOSTAMINE

  • raudbetoonelementide tootejoonised (vundamendid, karkassielemendid, seinaelemendid, vahelaed, eelpingeelemendid)
  • teras- ja puitelementide tootejoonised (karkassielemendid, taridetailid, kandurid)