ÖÖBIKU 2B, TALLINN; KONSTRUKTSIOONID JA ELEMENTIDE TOOTEJOONISED_2010

Vaata ka teisi tehtud töid: